trò chơi Naruto Great Wall Championship online

trò chơi Naruto Great Wall Championship

Naruto Great Wall Championship (Naruto Great Wall Championship):

Naruto đã quyết định tham gia cuộc đua trên Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc. Để giành chiến thắng bạn phải lái xe một vài giai đoạn của cuộc đua. Việc chuyển đổi sang giai đoạn tiếp theo chỉ có thể nếu Naruto đến đích đầu tiên. Cố gắng không để làm chậm, nếu không kẻ thù ngay lập tức tận dụng lợi thế của chiến thắng này.