trò chơi Tìm Candy online

trò chơi Find The Candy

Tìm Candy (Find The Candy):

Những người yêu thích giải quyết các câu đố khó khăn chúng tôi cung cấp một trò chơi bất thường. Trình bày trên vị trí mà bạn đang tìm kiếm kẹo mà mỗi cấp độ sẽ được ẩn tất cả một cách cẩn thận. Nhưng không chỉ có bánh kẹo, bạn sẽ tìm thấy ở đây. Bạn cũng cần phải thu thập tất cả các ngôi sao, mà còn được ẩn đằng sau các đối tượng. Chỉ có ba ngôi sao và bạn nên cố gắng tìm thấy tất cả để hoàn thành mỗi cấp độ với tỷ lệ cao nhất.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa