trò chơi Ninja Miner 2 online

trò chơi Ninja Miner 2

Ninja Miner 2 (Ninja Miner 2):

Thợ mỏ dũng cảm của chúng tôi với chúng tôi một lần nữa! Và lần này ông đã thu thập đá quý và các mặt hàng khác có giá trị hơn trong các tập phim trước đó! Sử dụng kỹ năng ninja của bạn, di chuyển xung quanh từng mỏ càng nhanh càng tốt trong khi thu thập tất cả các đá quý. Tìm pickaxes vi phạm tường, và chìa khóa để đi qua cửa bị khóa. Và hãy cẩn thận của những cái bẫy và nước!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa