trò chơi Chiến tranh của Britannia online

trò chơi War of Britannia

Chiến tranh của Britannia (War of Britannia):

Trong ứng dụng này, đó là dành riêng cho chiến tranh, bạn sẽ không kiểm soát các máy tính, và một máy bay lớn và mạnh mẽ. Bản chất của trò chơi là, đó sẽ là một số tiền nhất định của thời gian và sức sống, bạn cần phải tiêu diệt tất cả các lực lượng kẻ thù mà xuất hiện theo cách của bạn. Thưởng thức các trò chơi!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa