trò chơi Ka-booom! online

trò chơi Ka-booom!

Ka-booom! (Ka-booom!):

Tàu chiến sẽ bắt đầu ngay. Nguyên tắc của trò chơi ở đây là một chút khác nhau, bởi vì kẻ thù không làm cho bức ảnh của bạn trên tàu. Làm bạn có một số tiền nhất định của bom và bạn phải chìm tất cả các tàu sử dụng đối thủ của họ. Vì vậy, biến một chút logic và dựa vào may mắn, bởi vì không có nó ở đó bất cứ nơi nào.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa