trò chơi Kiếm to Die 2012 Part 2 online

trò chơi Earn to Die 2012. Part 2

Kiếm to Die 2012 Part 2 (Earn to Die 2012. Part 2):

Nếu bạn chỉ ghét zombie và yêu mến quản lý xe tải, sau đó bạn chắc chắn cần phải chơi trò chơi thú vị này và một chút máu. Bạn quản lý để ẩn trong nhà để xe, nơi có khá một chiếc xe tải làm việc. Bạn tốt để hiểu họ, và may mắn thay, đã có thể sửa chữa nó để nó giúp bạn có thể thành phố và trên đường để đè bẹp như nhiều zombie đó và cố gắng để có được bạn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa