trò chơi Thế giới ảo Simpson online

trò chơi Simpson's virtual world

Thế giới ảo Simpson (Simpson's virtual world):

The Simpsons không chỉ là một phim hoạt hình, đó là một giáo phái. Họ có hành tinh riêng của họ, lối sống của họ và các quy tắc của họ. Chỉ các trò chơi gốc. Để được chính xác, nó không phải là ngay cả một trò chơi, mà là một phương pháp mới để nhận thức thần thoại của The Simpsons. Bạn sẽ có thể khám phá với nhà không bị trừng phạt Simpsons gia đình. Bạn sẽ có phòng và hành lang, nhà bếp, phòng tắm, và nhiều hơn nữa. Bạn có thể học được rất nhiều hình ảnh, chạm vào một số môn học, và cố gắng sử dụng chúng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa