trò chơi Anh Rush online

trò chơi Kingdom Rush

Anh Rush (Kingdom Rush):

Trong trò chơi này, bạn cần những kỹ năng của một nhà chiến lược và chiến thuật. Bạn kiểm soát các thành phố của họ, và để chăm sóc bảo vệ của mình, cũng như nhiều nhu cầu khác của người dân địa phương. Bạn có cơ hội để xây dựng một tòa nhà để cải thiện quân đội của mình và kiến ​​thức ma thuật. Nâng cao thành phố của bạn đến một mức độ như vậy mà bạn có thể dễ dàng đối phó với các cuộc tấn công của Orc ác.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa