trò chơi Chăm sóc bé Spongebob online

trò chơi Care Baby Spongebob

Chăm sóc bé Spongebob (Care Baby Spongebob):

Sponge Bob thật sự muốn làm trong một của lẩn thẩn, và ông trở thành một em bé. Bây giờ anh chỉ nào đó lo lắng, thất thường và nếu không cố gắng để có được tất cả mọi người hết kiên nhẫn. Đó là thời gian để chấm dứt ý tưởng bất chợt của mình, và cho điều này, bạn chỉ cần thực hiện tất cả các ham muốn của mình. Cho dù đó là bơi hoặc ăn, hoặc đi bộ bình thường, nhìn vào quy mô của tâm trạng và hài hước trên tất cả các bên.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa