trò chơi Rapunzel kiểu tóc mới online

trò chơi Rapunzel new hairstyle

Rapunzel kiểu tóc mới (Rapunzel new hairstyle):

Bởi sự xuất hiện của bạn bè Rapunzel muốn một số thay đổi diện mạo của họ, cụ thể là tóc. Bạn có thể bắt đầu việc chuyển đổi từ gội đầu cắt tóc của mình và hơn nữa. Sau đó, nó sẽ nhắc bạn nhuộm tóc của bạn trong một trong những màu sắc bằng cách áp dụng sơn. Sau khi tất cả các thủ tục Rapunzel sẽ sẵn sàng để gặp gỡ bạn bè, cho giáo xứ, nơi cô đang chuẩn bị cho quá lâu.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa