trò chơi Trôi Audi A6 online

trò chơi Drifting Audi A6

Trôi Audi A6 (Drifting Audi A6):

Sắp xếp một cuộc đua thực sự cho chiếc xe sang trọng mà otyschesh trong trò chơi của chúng tôi. Bạn sẽ cạnh tranh với đồng hồ trong một khung cảnh hợp lý và cố gắng để hiển thị các kết quả tốt nhất. Chọn hình ảnh được chia thành nhiều phần khác nhau và mang nó để phục hồi. Kéo chúng kiểm soát con chuột và kết nối nó đúng.