trò chơi Yêu tôi hay không? online

trò chơi Love me or not?

Yêu tôi hay không? (Love me or not?):

Nếu bạn mong muốn tìm hiểu sự thật về cảm xúc của mình với người yêu của mình, sau đó cố gắng để vượt qua một thử nghiệm nhỏ sẽ giúp thực hiện một số giải thích trong mối quan hệ của bạn. Bạn sẽ thấy trước mặt anh chỉ có hai cột được làm đầy với tên của bạn và bấm nút khởi động. Theo chỉ số cho thấy mức độ sức mạnh của cảm giác.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa