trò chơi Strike Force Heroes online

trò chơi Strike Force Heroes 2

Strike Force Heroes (Strike Force Heroes 2):

Chiến tranh của hai thế giới, Một thế giới pytaetsya có được không gian, một chiến thắng của mình. Trò chơi trực tuyến chiến lược này, bạn nên thích. Bạn cần phải kiểm soát một người lính cày các phi thuyền không gian khác nhau, tiêu diệt tất cả kẻ thù trên đường đi của nó. Với những cải tiến sẽ được dễ dàng hơn để giành chiến thắng cuộc chiến.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa