trò chơi Pha nguy hiểm rex online

trò chơi Rex stunts

Pha nguy hiểm rex (Rex stunts):

Với vườn thú thoát khỏi khủng long có tên Rex. Ông luôn luôn phấn đấu cho tự do hoàn toàn, như một lần trong thời đại của khủng long. Rex yêu đến bất ngờ tất cả mọi người xung quanh đi xe đạp kỹ năng của mình. Mỗi cấp độ của sự phức tạp trò chơi của những trở ngại đi qua sẽ tăng lên và Rex có một tốt cố gắng không để rơi ra khỏi xe đạp.