trò chơi Medieval thuốc súng online

trò chơi Medieval Gunpowder

Medieval thuốc súng (Medieval Gunpowder):

Trận chiến của Napoleon đã bị mất và bây giờ bạn có để lại cho mình ít nhất một phần đất đó sẽ không còn mà không cần bất cứ điều gì. Hãy cẩn thận và chắc chắn rằng đó sẽ là hướng bay của viên đạn đã đúng, vì chính xác hơn bạn sẽ làm bắn, càng có nhiều mục tiêu sẽ bị phá hủy. Bạn cần bắt đầu để thực hành trên các mục đích thông thường, và chỉ sau đó đi vào một cuộc chiến thực sự với kẻ thù.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa