trò chơi Làm thế nào để Nâng cao một con rồng online

trò chơi How To Raise A Dragon

Làm thế nào để Nâng cao một con rồng (How To Raise A Dragon ):

Trong một vương quốc khủng khiếp bắt đầu một cuộc chiến tranh lâu dài vì vương quốc này ngay lập tức tấn công ba vương quốc thù địch. Và bây giờ không ai biết làm thế nào để giành chiến thắng, nhưng một khi nhà vua có một giấc mơ mà chỉ phát triển một con rồng nhỏ họ có thể giành chiến thắng. Nhưng ít người vua, và cần sự giúp đỡ ngay lập tức con rồng và vì vậy bạn chỉ phải mất về vấn đề khó khăn này và giúp xuất hiện con rồng sinh ra.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa