trò chơi Stranger kiểm lâm online

trò chơi Alien Rover

Stranger kiểm lâm (Alien Rover):

Thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhìn vào các dấu hiệu, họ sẽ giúp bạn điều hướng tốt hơn. Quản lý được thực hiện bằng cách nhấn các hướng mong muốn. Những trở ngại gặp phải, tận hưởng không gian để cất cánh. Đừng để nhóm của bạn và hoàn thành tất cả nhiệm vụ!
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa