trò chơi Giao thông killer online

trò chơi Traffic Killer

Giao thông killer (Traffic Killer):

Quy tắc của trò chơi là như vậy mà chỉ ba mươi giây, bạn chỉ cần có để tiêu diệt tất cả sự sống. Làm cho nó dễ dàng, bởi vì theo ý của bạn là một số giới hạn các viên đạn trong súng trường bắn tỉa. Tuy nhiên, kỹ năng nhất định, bạn có thể cảm thấy mình một tay bắn tỉa thực sự và tàu khu trục được giao thực hiện nhiệm vụ với phẩm giá và vinh quang.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa