trò chơi Than Express 1 online

trò chơi Coal Express 1

Than Express 1 (Coal Express 1):

Shakhtar vẫn còn rất nhiều công việc của một người đàn ông. Nó không phải là một công việc dễ dàng, và rất nguy hiểm. Và nếu trường hợp đã rất cố gắng để kiếm được, có lẽ người ta sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ sẽ không đi xuống vào mỏ hơn. Trong trò chơi bạn có thể đủ khả năng để kiểm tra tất cả điều này và có thể nhìn thấy từng chi tiết của tác phẩm, và để trở thành một người tham gia trực tiếp vào nó. Chúc may mắn và thành công. Sẵn sàng chưa? Hoặc bạn có nghi ngờ?
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa