trò chơi Công viên xe F-1 online

trò chơi Park the F-1 car

Công viên xe F-1 (Park the F-1 car):

Ở phần chỉ định của bản nhạc mà bạn phải cho mọi người thấy đẳng cấp của mình trong việc quản lý của xe. Sử dụng tất cả những gì bạn biết, bởi vì bạn muốn đỗ xe trong chỉ là một lựa chọn của con đường. Tất cả phụ thuộc vào bạn, hành động một cách thận trọng, như các lần lượt là con đường rất nguy hiểm và hẹp đi du lịch. Không lái xe buýt ngoài, bởi vì họ phục vụ như một rào cản phân bổ lãnh thổ.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa