trò chơi Zombie trong không gian online

trò chơi Zombies in space

Zombie trong không gian (Zombies in space):

Trong suốt chuyến bay, tại đất mới mở gần đây, bạn đã mất tất cả những người đã sống với bạn trên cùng một tàu. Tất cả trong số họ từ lâu đã chết, kể từ khi bình oxy trong của họ đã kết thúc. Nhưng chúng ta cần phải trở lại nơi mà bạn cuối cùng đã nhìn thấy chúng. Đừng quên rằng bạn không phải một mình ở đây và bạn có thể bị săn. Phí thường xuyên như vũ khí của bạn, bởi vì năng lượng kết thúc rất nhanh chóng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa