trò chơi Ảo trang trại online

trò chơi Virtual Farm

Ảo trang trại (Virtual Farm):

Sẵn sàng cho cuộc sống nông thôn? Bạn có thể đắm mình trong nó không cho một tháng, bởi vì bạn cần phải giải quyết sự phát triển của trang trại riêng của chúng tôi. Nghề nghiệp đầy thử thách, nhưng vô cùng thú vị. Trò chơi là dễ dàng để tìm hiểu và sẽ mang lại cho bạn rất nhiều niềm vui. Đừng quên để lấy lại cây trồng của họ ra thị trường, bởi vì vào tiền bạn có thể làm cho nông trại của bạn thậm chí còn tốt hơn!
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa