trò chơi Red Ball 4 - Tập 3 online

trò chơi Red Ball 4 - Volume 3

Red Ball 4 - Tập 3 (Red Ball 4 - Volume 3):

Chiến tranh đời đời giữa thiện và ác cũng giống như cuộc chiến tranh của hình vuông và hình tròn, họ không thể phù hợp trên đất như nhau. Trong trường hợp của chúng tôi, các hình vuông là những kẻ xâm lược, vì vậy nó là chống lại họ, chúng tôi sẽ chiến đấu. Chúng ta nói rằng các quả bóng màu đỏ được nhanh hơn, thất thường hơn, nhưng đôi khi họ đã mang đi.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa