trò chơi Large sâu online

trò chơi Effing Worms

Large sâu (Effing Worms):

Giúp con sâu để một để kiếm thức ăn của chúng, mà chạy dọc theo bề mặt của hành tinh. Để làm như vậy sẽ được lén dưới mặt đất, việc tìm kiếm một đám đông người và động vật, và nhảy trước mặt họ. Kẻ thù sẽ đến với những cách thức mới để chiến đấu với bạn, mà sẽ cần phải bỏ qua, sản xuất thức ăn riêng của họ để duy trì sự sống.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa