trò chơi Kiếm được để chết. Phần 1 online

trò chơi Earn to Die. Part 1

Kiếm được để chết. Phần 1 (Earn to Die. Part 1):

Nhân vật chính của thanh sẽ được xem xét bởi người đàn ông tuyệt vọng chúng tôi cũng có mặt trong trung tâm của zombie. Đó là trong mọi trường hợp sẽ không chết, ông đã có thể tìm thấy trong chiếc xe bãi xe thải mà ông sẽ nhận được đến một nơi an toàn. Lúc xử lý của bạn sẽ được ba chiếc xe hoàn toàn khác nhau, mỗi trong số đó là cần phải cải tiến. Kiểm soát của bàn phím trò chơi.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa