trò chơi Đạo luật củ cải online

trò chơi Action Turnip

Đạo luật củ cải (Action Turnip):

Trò chơi rất tốt các câu chuyện của một bóng đèn dũng cảm đó đã không đồng ý với những gì đã xảy ra với hành tinh của mình. Chiến đấu nó sẽ đi tất cả ra, vì vậy bạn chỉ cần một ít để giúp đỡ cô. Ví dụ, bạn cần không chỉ vượt qua tất cả các giếng sẽ được vào sân chơi, mà còn tiêu diệt các loài chim săn mồi, người sẽ cố gắng để bắn ra khỏi đôi mắt của bạn vào nhân vật của bạn.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa