trò chơi Thiết kế chai online

trò chơi Bottle Design

Thiết kế chai (Bottle Design):

Đối với các bạn nấu một công việc mà bạn cần phải tạo ra một chủ đề bất thường của kính thông thường, nó cũng có thể là đối tượng của cảnh quan, ví dụ, trong phòng khách. Để bạn quay hình ảnh thanh lịch, hãy cố gắng chọn những màu sắc quý tộc và sắc thái, do đó chúng được kết hợp với nhau. Ngoài màu sắc tuyệt vời này, chọn các đối tượng và trang trí nên được dán vào bề mặt của chai.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa