trò chơi Rob-Rob online

trò chơi Rob-Rob

Rob-Rob (Rob-Rob):

Giúp robot Rob tìm thấy một cách để cấp. Đối với mục đích này, nó là cần thiết để tiến hành các cổng thông tin. Nhưng điều này là không dễ dàng như nó có vẻ ở cái nhìn đầu tiên. Trước khi bắt đầu đi bộ, bạn cần phải kiểm tra tất cả các tùy chọn cho việc di chuyển, như được đưa vào tài khoản mỗi bước thực hiện bởi một robot. Ở mức độ cao cấp, thêm vào các cổng thông tin đoạn để thu thập và pin thưởng.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa