trò chơi Naruto Dodging trò chơi online

trò chơi Naruto Dodging Game

Naruto Dodging trò chơi (Naruto Dodging Game):

Hôm nay, một chàng trai dũng cảm có tên là Naruto mời bạn đến thăm đào tạo của mình. Để đối phó với một thử nghiệm nhất định, bạn cần phải có kỹ năng và sự chú ý đặc biệt. Bạn sẽ bay trên nhiều nhũ đá, với lời khuyên sắc nét và bạn nên cố gắng tìm thấy khoảng cách giữa chúng là nó sẽ phù hợp với mọi người.