trò chơi Pegasus nhỏ của tôi online

trò chơi My little pegasus

Pegasus nhỏ của tôi (My little pegasus):

Giao phó cho bạn để tạo ra một điều duy nhất cho một con ngựa, sử dụng dữ liệu trong các tài liệu trò chơi. Ở phía trên của hội đồng quản trị, bạn có thể thấy vị trí của một nhóm nhỏ đường, được ẩn trong bất kỳ đối tượng hoặc đối tượng để trang trí hình ảnh của các nữ anh hùng. Xem tất cả các tùy chọn được đề xuất để cải thiện hình ảnh và lựa chọn tốt nhất.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa