trò chơi Toad với một quả bóng online

trò chơi BallFrog

Toad với một quả bóng (BallFrog):

Trong trò chơi này, bạn pobudet ếch, nhưng ếch là không đơn giản như một tay bắn tỉa. Nó không sử dụng bất kỳ loại vũ khí, vũ khí của nó - miệng. Nhổ có thể đánh bất kỳ mục tiêu. Trò chơi có hai mươi cấp. Nó là cần thiết để tiêu diệt các mục tiêu bóng mà spits ếch. Chỉ có ba mũi. Nếu bạn xảy ra để đập xuống tất cả các mục tiêu cùng một lúc, bạn sẽ kiếm được số lượng tối đa của mắt.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa