trò chơi 2012 online

trò chơi Year 2012

2012 (Year 2012):

Hãy đến năm 2012 và theo như dự đoán của Maya đã kết thúc. Bạn bởi một trùng hợp ngẫu nhiên hạnh phúc, được quản lý để tồn tại và nhận được để biết máy tính của bạn mà bay qua 2 phút cuối cùng của chiếc máy bay tiết kiệm. Cố gắng để đến sân bay trong thời gian quy định!
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa