trò chơi Pancakeria cha của online

trò chơi Papa's Pancakeria

Pancakeria cha của (Papa's Pancakeria):

Papa Louie là mở một nhà hàng mới. Thời gian này đó là bánh quá lâu chờ đợi cho tất cả các cư dân của thành phố. Ngon bánh nóng với rất nhiều lọai khác nhau làm xét nghiệm định tính, đó là những gì tất cả mọi người đang chờ đợi vượt qua ngưỡng của nhà hàng. Nhận đơn đặt hàng và theo họ đến chi tiết cuối cùng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa