trò chơi Công việc nhẹ online

trò chơi The Light Work

Công việc nhẹ (The Light Work):

Phí giúp đỡ quản lý bóng tối trong rừng cổ. Bắt đom đóm nhộng. Ignite họ để thực hiện. Tạo thành một dòng của ba hoặc nhiều hơn cùng màu đom đóm, để chuyển chúng vào đèn lồng ..
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa