trò chơi Tiếp quản online

trò chơi Takeover

Tiếp quản (Takeover):

Nhiệm vụ của bạn - để hấp thụ tất cả các quốc gia láng giềng để trở thành người cai trị duy nhất của một đế chế vĩ đại. Tập hợp một đội quân, tăng cường các bức tường trong trường hợp kẻ thù được cho bạn, xây dựng nhà mới xung quanh lâu đài và thực hiện các cuộc tấn công để tấn công các công sự của địch.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa