trò chơi Sniper Mort online

trò chơi Mort the Sniper

Sniper Mort (Mort the Sniper):

Bạn làm việc trong ngành cảnh sát, đặc sản của bạn - một tay bắn tỉa. Mỗi lần các nhiệm vụ đến gần xem xét người mà bạn muốn loại bỏ. Sự hy sinh của bạn có thể lẩn trốn đâu đó trong bụi cây hoặc một cây, không pha trộn và không làm cho một sai lầm, giống như một vụ giết bình thường.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa