trò chơi Burger nhà hàng 2 online

trò chơi Burger restaurant 2

Burger nhà hàng 2 (Burger restaurant 2):

Burgernaya là một nơi tuyệt vời cho sinh viên, bạn có thể kiếm tiền tốt, cũng như những người bạn mới. Một vài ngày trước, nữ anh hùng của chúng tôi bắt đầu công việc của mình trong tổ chức này. Giúp cô có nhận đơn đặt hàng và bánh mì kẹp thịt nấu ăn. Nhiệm vụ này là không hoàn toàn nếu bạn đã kiếm được một số tiền nhất định mỗi ngày, tránh những sai lầm trong đơn đặt hàng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa