trò chơi Oriental tưởng tượng online

trò chơi East Fantasy

Oriental tưởng tượng (East Fantasy):

Có truyền thuyết rằng trong làng cũ của gỗ sồi ma thuật phát triển bằng cách chạm vào đó là được sức mạnh. Cô gái chiến binh đến đó để trở nên mạnh hơn, bởi vì nó là - những chiến binh duy nhất trong làng. Côn trùng Insidious đã học về các chiến dịch sắp tới và đi về phía các chiến binh. Giúp các cô gái dũng cảm để tấn công côn trùng.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa