trò chơi Thời đại của người nổi tiếng 2 online

trò chơi Dawn of the Celebs 2

Thời đại của người nổi tiếng 2 (Dawn of the Celebs 2):

Tiếp tục bắn súng zombie, tất cả các nhân vật chính cùng không thể giữ zombie trong phần đầu tiên, và bây giờ nó đã giành được một phòng thủ chặt chẽ trên các tòa nhà đổ nát với một khẩu súng máy mạnh mẽ. Vấn đề này đã không thay đổi, nhưng bây giờ cần để hoàn toàn bảo vệ thành phố khỏi tai họa chết này.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa