trò chơi Fussy hedgehog online

trò chơi Bustling Hedgehog

Fussy hedgehog (Bustling Hedgehog):

Ít Hedgehog mong muốn wit của bạn, nó chỉ là vì nó, ông sẽ có thể thu thập tất cả các loại trái cây và nấm, thêm vào dự trữ cho mùa đông. Mọi điều cần được ở một nơi nào đó, tương tác với các đối tượng, giúp con nhím gai đạt được kết quả mong muốn.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa