trò chơi Naruto On The Bike online

trò chơi Naruto On The Bike

Naruto On The Bike (Naruto On The Bike):

Tay đua xe đạp của Naruto cho đến nay đã thất bại, nhưng ông sẽ tìm hiểu một cách nhanh chóng trong điều kiện khắc nghiệt. Tất nhiên, ông mong muốn kinh nghiệm rộng lớn của bạn trong cưỡi trên một địa hình đồi núi. Dạy cho anh ta nhảy một cách an toàn từ các slide nhỏ, nhanh chóng leo lên những sườn dốc và hạ cánh luôn luôn trên bánh xe. Phím mũi tên - phím trong trò chơi này. Thưởng thức các trò chơi!