trò chơi Mary bắt ong online

trò chơi Mary catches bees

Mary bắt ong (Mary catches bees):

Để cùng nhau đưa con gấu mật ong, Masha phải bắt tất cả những con ong trong một mạng lưới bướm đặc biệt. Anh hùng muốn nhớ lại sự kiện này trong màu sắc tươi sáng, vì vậy tôi tin tưởng bạn để tham gia vào bắt. Hãy tưởng tượng hình ảnh này? Sau đó cảm thấy tự do để có một bàn chải, chọn một màu và vẽ những điều, các đối tượng trong những màu sắc mà bạn đại diện, và bầu không khí xung quanh.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa