trò chơi làm tức 2 online

trò chơi Vex 2

làm tức 2 (Vex 2 ):

Người anh hùng chính của khảo sát trò chơi flash của chúng tôi là người rất nhanh nhẹn Wex, người tìm thấy chính mình trong một tình thế khó xử. Trong sự ngu ngốc của mình, ông đã thành một cái bẫy mà từ đó thoát gần như không thể. Bạn sẽ phải giúp anh vượt qua tất cả những trở ngại mà sẽ phát sinh trước khi anh ta. Chạy, nhảy từ nền tảng đến nền tảng và đi qua tất cả các bài kiểm tra ugotovlennoy cho bạn.