trò chơi Dễ dàng Joe online

trò chơi Easy Joe

Dễ dàng Joe (Easy Joe):

Trò chơi đố gây nghiện, và xa hơn bạn là khó khăn hơn bạn vượt qua nó. Điểm mấu chốt là khá đơn giản: một con thỏ là cần thiết để có được để phía bên kia và bạn đang giúp đỡ anh trong nút này chuột nhấn vào những điều đúng đắn mà cuối cùng sẽ thực hiện chức năng của mình và mở đoạn.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa