trò chơi Giải phóng loài sâu bướm online

trò chơi DooBoo Spidrix

Giải phóng loài sâu bướm (DooBoo Spidrix):

Bướm Bright kẹt tai nạn bướm và chỉ có bạn mới có thể giúp anh ta thoát ra khỏi cái bẫy. Để phát hành một tù nhân, bạn phải rõ ràng khu vực từ quân xâm lược. Nhưng điều này là không dễ dàng, bởi vì số lượng giọt sương mà làm cho di chuyển xung quanh, bị hạn chế. Tất cả các đối tượng đang di chuyển theo các quy luật vật lý và hình học, tận dụng lợi thế của nó, mà có thể được loại bỏ nhện, thu thập tiền xu.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa