trò chơi Màu đỏ: Mức sử dụng online

trò chơi Red Remover Player Pack

Màu đỏ: Mức sử dụng (Red Remover Player Pack):

Hủy bỏ tất cả các ô vuông trên màn hình. Màu hồng làm sạch trong các nhấp chuột thông thường, với Quỷ Đỏ đã có chọc ngoáy, vì họ cần phải gõ xuống, loại bỏ các kệ mà trên đó họ đứng, tốt, hình vuông màu xanh lá cây - rất đẹp và tươi cười tạo, họ bạn cần phải luôn luôn rời khỏi màn hình.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa