trò chơi Mua sắm online

trò chơi Exciting Shopping

Mua sắm (Exciting Shopping):

Điều gì có thể đẹp hơn với các cô gái quá trình mua sắm và đi đến thẩm mỹ viện? Có phải đó là một phản ứng với một cách mới của bạn bè và người thân của cô. Nhưng, cô gái thân yêu để trông hấp dẫn, sẽ phải làm việc chăm chỉ. Không, trong trò chơi này, bạn không cần phải làm cho mình, bạn sẽ chỉ có một chút căng thẳng logic của bạn và tìm thấy những ẩn.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa