trò chơi Giết tôi online

trò chơi Kill me

Giết tôi (Kill me):

Một siêu anh hùng mới không thể hiểu những gì anh ta vượt ra ngoài khả năng, lần đầu tiên cho đến khi ông qua đời. Đó là chỉ sau đó ông nhận ra rằng có thể làm sống lại một lần nữa và sử dụng cơ thể của bạn để chống lại cái ác.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa