trò chơi Avril Lavigne nổi tiếng Makeover online

trò chơi Avril Lavigne Celebrity Makeover

Avril Lavigne nổi tiếng Makeover (Avril Lavigne Celebrity Makeover):

Bạn có cơ hội để trở thành một stylist nhất Avril Lavigne. Hôm nay cô một cuộc họp quan trọng và nó phải chọn trang phục cho sự kiện này. bạn cũng phải làm việc trên cô make-up và kiểu tóc, chọn các phụ kiện mà sẽ làm cho hình ảnh của một ngôi sao là thời trang hơn và hài hòa.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa