trò chơi Whirl và catty online

trò chơi Rotate and Roll

Whirl và catty (Rotate and Roll):

Ngày đầu của bề mặt phẳng, bóng nằm. Đó là trong mỗi cấp độ màu khác nhau. Đối với một số lượng nhất định của giây, bạn cần phải di chuyển nó để kết thúc trong bất kỳ cách nào. Lựa chọn tốt nhất - đó mũi tên để nghiêng toàn bộ cơ sở, và cuộn nhân vật, cho đến khi ông bị chết đuối trong một bát khổng lồ. Nó đã quá dễ dàng, nếu nó không phải là một cái bẫy và kẻ thù của bạn - đen gói lên, sẵn sàng để ăn bạn, ngay khi họ liên lạc.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa